2019 ფილოლოგია (ირანული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ანი ლაზვიაშვილი
სემინარის სათაური: "პოსტრევოლუციური რეპრესიების ასახვა მაჰმუდ დოულათაბადისა და შირინ ებადის რომანებში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი მზია ბურჯანაძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფესორი თეა შურღაია 
დრო/ადგილი:  2019 წლის 28 თებერვალი, 11:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ.-ის 112-ე აუდიტ. 

დოქტორანტი: თეონა დვალიშვილი
სემინარის სათაური: "ალექსანდრე რომასკევიჩი ფოლკლორისტი და ირანისტი"
ხელმძღვანელი: ასოც.  პროფესორი თეა შურღაია 
რეცენზენტი: ასოც.  პროფესორი მზია ბურჯანაძე
დრო/ადგილი:  2019 წლის 28 თებერვალი, 11:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ.-ის 112-ე აუდიტორია 
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-27 12:17:43