2019 ფილოლოგია (შედ. ლიტ.მცოდნეობა)

დოქტორანტი: სალომე ლომოური
სემინარის სათაური: ”შოთანიშნიანიძისაფხაზურიციკლისლირიკისპოეტიკა”
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი თამარ ბარბაქაძე
სემინარის ჩატარების დრო/ადგილი: 25.01.2019, 13:00 სთ., ლიტერატურის ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ირინა ბაგაური
სემინარის სათაური: მიზოგენია და ქალთა მიმართ ძალადობა ლაშა ბუღაძის "ლისისტრატეს" მიხედვით". 
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი გაგა ლომიძე
სემინარის ჩატარების დრო/ადგილი: 25.01.2019, 16:00 სთ., ლიტერატურის ინსტიტუტი
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-22 10:56:03