2018 ფილოლოგია (ესპანური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ნინო ჯოხაძე
დოქტორანტის სემინარი: "პირობითი კილო ესპანურ და ქართულ ენებში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინე კობეშავიძე
რეცენზენტი: ასისტენტ პროფესორი ნინო ჭრიკიშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის  26 დეკემბერი, 14:00 სთ., თსუ მეხუთე კორპ.  229-ე აუდიტ.

დოქტორანტი: სალომე სულაბერიძე
დოქტორანტის სემინარი:"ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სისტემური კავშირები ესპანურ ენაში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი მარინე კობეშავიძე
რეცენზენტი: ასისტენტ პროფესორი  ნინო ჭრიკიშვილი.
დრო/ადგილი: 2018 წლის 26 დეკემბერი, ოთხშაბათი, 14:00 სთ., თსუ მეხუთე კორპუსი 229-ე აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-12-21 16:35:52