2018 ფილოლოგია- თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

დოქტორანტი: ზურაბ ბარათაშვილი 
დოქტორანტის სემინარის სათაური: „ინვერსიულ ზმნებთან დაკავშირებული სინტაქსური ფუნქციები ქართულში“
ხელმძღვანელები: აკად. თამაზ გამყრელიძე, ემერიტუსი ჯემალ შარაშენიძე
რეცენზენტი პროფ. მარიკა ჯიქია
დრო/ადგილი: 2018 წლის 7 ივნისი, 17:00 სთ., თსუ I კორპ. 321 აუდიტ.

დოქტორანტი: მარიამ მათიაშვილი
დოქტორანტის სემინარი: "კომპიუტერით გაშუალებული კომუნიკაცია - ასინქრონული ფეისბუქდისკურსის ანალიზი და მის კომპიუტერულ მოდელირებასთან დაკავშირებული საკითხები"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეთერ სოსელია
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 13 თებერვალი, 14:00 სთ., თსუ, პირველუ კორპუსი, 201-ე აუდიტ.

დოქტორანტი: ქეთევან ძიძიგური
სემინარის სათაური: „მოლაპარაკე მაიმუნების ფენომენი და ბუნებრივი ენის თვისებები“
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ეთერ სოსელია
რეცენზენტი: პროფ. მარინე ივანიშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 15 იანვარი, ორშაბათს, 16:00 სთ., თსუ I კორპ., 304-ე აუდიტ. 
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:27:42