2019 ფილოლოგია (ინგ. ფილ.)

დოქტორანტი: ლილიანა გოგიჩაიშვილი
სემინარის სათაური:  "პარადოქსის, როგორც პოეტიკური ხერხის, ზოგიერთი ასპექტი ინგლისურ ლიტერატურაში"
ხელმძღვანელი:  პროფესორი  თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი  ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტი: ავთანდილ ნადარეიშვილი
სემინარის სათაური:  „სიმართლისა და სამართლის პრობლემა ა. კრონინის „ციტადელში“
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთი გრძელიძე
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტ: ნათია ზოიძე
სემინარის სათაური: „ეგზისტენციალიზმი_ირონია და ძიება მილან კუნდერას რომანში „ხუმრობა“
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთი გრძელიძე
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტი: ქეთევან ხარატიშვილი
სემინარის სათაური: აპოკალიფსური სამყარო მარგარეტ ეტვუდის რომანში: “ორიქსი და კრეიკი”
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთი გრძელიძე
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტი: თათია სიბაშვილი
სემინარის სათაური: „რეალური და ალტერნატიული სამყარო ნილ გეიმანის „კორალაინში”
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ასისტენტ პროფესორი თამარ გელაშვილი
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტი: ელისო სუხიტაშვილი
სემინარის სათაური: ინგლისური ლიტერატურის მინიშნებები ო ნილის პიესაში "Long Days Journey into Night"
ხელმძღვანელი:  პროფესორი  თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი  ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოტორანტი: ქეთი ჯმუხაძე
სემინარის სათაური: მატერიალურისა და მიღმიერის საწყისების დაპირისპირება ოლდოს ჰაქსლის რომანში „დრო უნდა ჩერდებოდეს“
ხელმძღვანელი:  პროფესორი  თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი  ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტი: ჟანა ხელაშვილი
სემინარის სათაური:  უცხო ენის სწავლების თანამედროვე ტენდენციები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა გველესიანი
რეცენზენტი:  ფილ. დოქტორი თინათინ კურდღელაშვილი
დრო/ადგილი:2019 წლის 31 იანვარი, 12:00 სთ., თსუ მეხუთე კორპ.,  226 აუდიტ.

დოქტორანტი: ქეთევან ხუციშვილი
სემინარის სათაური:ოსკარ უაილდის ქართული (ქ.კანდელაკი) და რუსული (გ. ნუჟდინი, პ. სერგეევი) თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა გველესიანი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი მაია (მერი) გიორგაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 26 თებერვალი, 12:00 სთ., თსუ 5-ე კორპ. 227 აუდიტ.

დოქტორანტი:  თინათინ დადიანიძე
სადოქტორო პროგრამა: ინგლისური ფილოლოგია
დოქტორანტის სემინარი: სემინარის თემა: გეი მამაკაცთა მეტყველების შეპირისიპირებითი კვლევა  (ინგლისური და ქართული ენების მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი ლერა ფურცელაძე
2019 წლის 28 თებერვალი, 11 საათი, თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ 226

დოქტორანტი: ნაზი ირიცჰპუხოვა
სემინარის სათაური: მშობლიური ენის ათვისების უზუალური თეორიის აღწერა
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი მარიამ ქებურია
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 8 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ Vკორპ., 226 აუდ
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-11 16:08:35