2020 ფილოლოგია (არაბული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ვანო ბერიკიშვილი
სემინარის სათაური: კოპტური ეკლესიის დაარსება, ადრეული წმინდანები და სტატუსი ეგვიპტის ისლამიზაციის დასაწყისში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი მარიამ ნანობაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფესორი გიორგი ლობჟანიძე
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 17 საათი, zoom-ის პლატფორმაზე,
ID 2805179446
გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-26 00:09:29