2020 ფილოლოგია (თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: ელზა ასანიძე
სემინარის  სათაური: ფრაზადქცეული ქართული გვარები
ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე ივანიშვილი
რეცენზენტი: პროფ. რუსუდან ასათიანი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 24 ივლისი, 12:00 სთ, 
Zoom-ის პლატფორმა    (https://us04web.zoom.us/j/2357384593?pwd=L3lmdnBuMDFoQzQ0bjJ3NnIvcXl1QT09)

დოქტორანტი: ნინო ნოზაძე
სემინარის სათაური: იტალიელ მისიონერთა ლინგვისტური მემკვიდრეობა საქართველოში: „ქართულ-იტალიური ლექსიკონი“ (1629), „ქართული გრამატიკა“ (1643)
ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. პროფესორი თინათინ ბოლქვაძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფესორი ეთერ სოსელია
დრო/ადგილი: 2020 წლის 24 ივლისი, 11:00 სთ, 
Zoom-ის პლატფორმა    (https://us04web.zoom.us/j/2357384593?pwd=L3lmdnBuMDFoQzQ0bjJ3NnIvcXl1QT09)

დოქტორანტი: ელენე ქადაგიშვილი
სემინარის სათაური: ტროპის სახეები პოლიტიკურ მეტყველებაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ეთერ სოსელია
რეცენზენტი:    ფილოლოგიის დოქტორი ზურაბ ბარათაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 24 ივლისი, 11:00 სთ, 
Zoom-ის პლატფორმა    (https://us04web.zoom.us/j/2357384593?pwd=L3lmdnBuMDFoQzQ0bjJ3NnIvcXl1QT09)


დოქტორანტი: ქეთევანი ჭილაია
სემინარის სათაური: ,,ლინგვისტიკის როლი და მნიშვნელობა კრიმინალისტიკაში’’  
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. რუსუდან ასათიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, ანა ჩუტკერაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 13:00 სთ., თსუ VIII კორპ., აუდიტ.226

გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-04 15:53:57