2018 ფილოლოგია (ირანული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: თინათინ წიკლაური 
სემინარის სათაური: „შაჰნამეს“  ლიტერატურული ადაპტაციები XX-XXI საუკუნეებში
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. თეა შურღაია, ასოც. პროფ. მზია ბურჯანაძე
რეცენზენტი: ილიას უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი, ფილოლოგიის დოქტორი  თამთა ფარულავა
დრო/ადგილი: 2018 წ. 10 ივლისი, 10:00 სთ.,   თსუ, V კორპუსი, 112 აუდიტორია
გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-05 11:45:03