2019 ფილოლოგია (გერმანული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: თინათინ მოსეშვილი
სემინარის სათაური: „გერმანული მეხსიერების ადგილები საქართველოში (1817 წლიდან დღემდე)
ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი თამარ ჭუმბურიძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 19 თებერვალი, 13:00 სთ., თსუ 5-ე კორპ. გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-13 22:11:24