განხორციელებული პროექტები.

  • 2014 წელს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე განხორციელებული საგრანტო პროექტების  ჩამონათვალი
  • 2015 წელს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საგრანტო პროექტების პრეზენტაციის პროგრამა.
  • 2016 წელს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული საპროექტო განაცხადების სია.
  • 2016 წელს მიზნობრივი ინტერდისციპლინური სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტი.