2020 ფილოსოფია

დოქტორანტი: გიორგი ხარიბეგაშვილი
სადოქტორო პროგრამა: ფილოსოფია
კოლოქვიუმი სათაური:  ,, პლატონის მეტაფიზიკური ონტოლოგიის ამოტრიალების მცდელობა დელიოზთან და მისი შედეგები’’
ხელმძღვანელი:  პროფ. ვალერიან რამიშვილი
რეცენზენტი: პროფ. ლელა ალექსიძე
ჩატარების ადგილი და დრო:   2020 წლის 31 ივლისი 11საათი. 
ზუმის პლატფორმაზე:

დოქტორანტი: ოთარ ჭულუხაძე
სადოქტორო პროგრამა: ფილოსოფია
კოლოქვიუმი სათაური:  ,,ხელოვნების გაგება ნიცშესთან “
ხელმძღვანელი:  პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
ჩატარების ადგილი და დრო:   2020 წლის 31 ივლისი 11 საათი. 
ზუმის პლატფორმაზე: https://zoom.us/j/7132438344?pwd=MjFBUlJLRlY3QVpwakhlN0ZHTXBBdz09


დოქტორანტი: გიორგი გრიგოლაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური: ახალი კონტრატქული თეორია -სამართლიანობა, როგორც პოლიტიკური პატიოსნება
ხელმძღვანელი:  პროფ. დემურ ჯალაღონია
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ჩატარების ადგილი და დრო:   თსუ  I კორპუსი, 201 აუდიტორია, 2020 წლის 10 თებერვალი, 12:00 სთ.

დოქტორანტი: ნიკოლოზ ცისკარიშვილი
კოლოქვიუმის სათაური: დროის კონცეფცია ბერგსონის ფილოსოფიაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ. მამია სურმავა
ჩატარების ადგილი და დრო:   თსუ  I კორპუსი, 201 აუდიტორია, 2020 წლის 10 თებერვალი, 12:00 სთ.

გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-04 16:14:29