2018 ფილოლოგია (ლიტერატურული ურთიერთობები)

დოქტორანტი: ხათუნა ბასილაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ეზრა პაუნდი - მთარგმნელი
ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 6 ივლისი, 12:00 სთ., თსუ I ორპ. 206 აუდიტ.

დოქტორანტი: მეგი გაბისონია. 
კოლოკვიუმის სათაური:  „მარგინალი ადამიანის ცხოვრების საზრისის ძიება ჯონ მაქსუელ კუტზეს რომანში „მაიკლ კ-ს ცხოვრება და დროება“ 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკანეტინე ნავროზაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, სოფიო ჩხატარაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისს, თსუ I კორპ. 202 აუდიტ. 

გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-03 12:51:57