2017 - კოლოკვიუმები - ევროპული ლიტერატურა

დოქტორანტი - თამარ საქუაშვილი 
კოლოკვიუმის სათაური: „ქალის როლის  რეაქტუალიზაცია  წარღვნის ბიბლიურ მითზე დაყრდნობით  მე-20 საუკუნის ევროპულ ლიტერატურაში“
დრო/ადგილი : 2017 წლის 28 ივლისი, 12 :00 სთ.  თსუ, I კორპუსი, აუდიტ. 201 ა     
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 12:48:16