2020 ფილოლოგია (შედ. ლიტერატურათმცოდნეობა)

დოქტორანტი: თათია ობოლაძე
კოლოკვიუმის სათაური: ”არქეტიპული კრიტიკა: ტრადიციული და თანამედროვე თეორიები”
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ლევან ბრეგაძე
კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/პლატფორმა: 23.07.2020, 12:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით. 

დოქტორანტი: თეა თალაკვაძე
კოლოკვიუმის სათაური: ”ახალი იდენტობის ძიება ოთარ ჭილაძის რომანის აველუმი მიხედვით “
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი მანანა კვაჭანტირაძე
კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/ადგილი: 10.02.2020, 15:00 სთ., თსუ ლიტერატურის ინსტიტუტი

დოქტორანტი: სალომე პატარიძე
კოლოკვიუმის სათაური:  " ნარატიული მიდგომებისა და შესაძლო  სამყაროთა თეორიის გამოყენების პერსპექტივები პოეტური ტექსტების ანალიზისას" 
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი თამარ ლომიძე
კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/ ადგილი: 10.02.2020, 15:00 სთ., ლიტერატურის ინსტიტუტი

გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-04 14:25:39