2018 ფილოლოგია-თურქული ფილოლოგია

დოქტორანტი: ნინო ღაღვიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „ბუქეთ უზუნერის რომანი „ Balık İzlerinin Sesi" ნიღბებით თამაში და ილუზიურ - უტოპიური სამყარო“
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიკა ჯიქია
რეცენზენტი: მზისა ბუსკივაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 15 თებერვალი, 15:00 სთ., თსუ  V კორპუსი 104 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:15:46