2020 ფილოლოგია (ბიზანტიურ-ახალ ბერძნული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ანა ქირია
კოლოკვიუმის სათაური: „პროკლეს ნეოპლატონური სისტემა და მისი რეცეფცია ფსევდო-დიონისე არეოპაგელთან“ 
ხელმძღვანელები: თინა დოლიძე, ლელა ალექსიძე
რეცენზენტი: მაგდა მჭედლიძე
კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი,  12:00 საათი,  ზუმის პლატფორმა.


  დოქტორანტი მარიკა ჭითანავა
კოლოკვიუმის სათაური: წმ. მარკოზ მახარებლის წირვის ტერმინოლოგიური კვლევა 
ხელმძღვანელი: თინა დოლიძე, პროფესორი
რეცენზენტი: დეკანოზი ბიძინა გუნია, თეოლოგიისა და ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის  6 თებერვალი, თსუ მერვე კორპუსი, 221 აუდიტორია
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-05 17:38:56