2018 ფილოლოგია - არაბული ფილოლოგია

დოქტორანტი: ვენერა კოჭლამაზაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: "ანტიოქიის საპატრიარქო მე-17 საუკუნეში ( სირიის ქრისტიანთა მდგომარეობა ოსმალთა პერიოდში)    
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი         
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე                   
დრო/ ადგილი:  12.02.2018 წ.   საათი: 16:00.  V კორპ.

ფილოლოგია - გერმანული ფილოლოგია
დოქტორანტი: მარიამ დოლიძე
კოლოკვიუმის სათაური: "ანოტაციის სქემა ქართული ენისათვის ქართულ-გერმანულ ხეთა ბანკში"
ხელმძღვანელი: პროფ. ოლეგ კაპანაძე
რეცენზენტი: ნათია ფუტკარაძე
დრო/ადგილი: 26.01.2018, 13:00 საათი,  V კორპ., აუდიტ.  224.

დოქტორანტი: ვენერა კოჭლამაზაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „საბას ლავრის ტიპიკონის არაბული თარგმანი, ნაწილი პირველი (დიდი წმინდანის მოსახსენიებელი შაბათის, მწუხრის, ღამისთევის, ფსალმუნთა კითხვისა და მარხვის წესები)“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
დრო/ადგილი: 23/07/2018 წ.   16:00 სთ., თსუ  მე-5 კორპუსი, 110 აუდიტორია.      
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:17:02