2018 ფილოლოგია -სომხური ფილოლოგია

დოქტორანტი: დიანა ტერ-ბაღდასაროვი
კოლოკვიუმის სათაური:  "ქართულ-სომხური ლიტერატურული ურთიერთობები XVIII ს-ში (H-404 ხელნაწერის საფუძველზე)
ხელმძღვანელი: ემერიტუსი-პროფ. ზაზა ალექსიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ.  ნათია ჩანტლაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 26 თებერვალი, 12 სთ., თსუ V კორპ. არმენოლოგიის კათედრა.

ფილოლოგია - ქართული ლიტ. ისტორია
დოქტორანტი: ნათია კაკაბაძე
კოლოკვიუმის სათაური: „საბჭოთა რეალობის მხატვრული ტრანსფორმაცია რეზო ინანიშვილის შემოქმედებასა და სხვა მწერალთა ლიტერატურულ ტექსტებში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე 
რეცენზენტი: ნათია სიხარულიძე, ფილ. მეცნ. დოქტორი
დრო/ადგილი: 26 თებერვალი, I კორპ. 201 აუდიტ. 11:00 საათი

დოქტორანტი: თორნიკე კობიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „ნიკოლოზ ჩხოტუას ბიოგრაფიის უცნობი ფრაგმენტები და გამოუქვეყნებელი რეცენზიების პირველი თარგმანები“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე 
რეცენზენტი: მარინე ტურავა 
დრო/ადგილი: 26 თებერვალი, I კორპ. 201 აუდიტ. 11:00 საათი
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:12:38