2020 ფილოლოგია (ქართ. ლიტ. ისტორია)

დოქტორანტი: ნინო ნაზღაიძე
კოლოკვიუმის სათაური: "ქართველ მთიელთა რწმენა-წარმოდგენები გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებაში"
ხელმძღვანელი: პროფ. კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ნანა კუცია
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 17:00 სთ.,ზუმის პლატფორმა.   ZOOM ID 330 379 1948   


დოქტორანტი: თამთა გრიგოლია
კოლოკვიუმის სათაური: "ვეფხისტყაოსნის" სივრცე გეოპოეტიკის კონტექსტში
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ირმა მაკარაძე
დრო/ ადგილი: 2020 წლის 20 იანვარი (ორშაბათი), 16:00 სთ., თსუ VIII  კორპ. 108 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-18 20:16:22