2019 ანთროპოლოგია

დოქტორანტი: თამარ ანთაძე
კოლოკვიუმის სათაური: "პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაციები ეგალიტარულ ჯგუფებში რუს სულიერ ქრისტიანთა მაგლითზე"
ხელმძღვანელი: ნუნუ მინდაძე
რეცენზენტი:პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 20 ივლისი, 14:00 სთ., თსუ 8 კორპუსის 210 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-17 15:26:47