2018 - კოლოკვიუმები - ამერიკისმცოდნეობა

დოქტორანტი:  ომარ წერეთელი
კოლოკვიუმის სათაური: „2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი: აშშ-ის მიერ კრიზისის განსამუხტად გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯები“
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
დრო/ადგილი: 16.02.2018,  12:00 სთ.,  თსუ II კორპუსი, ოთახი N 165

დოქტორანტი: ანა მოსაშვილი
კოლოკვიუმის  სათაური: ქართულ-ამერიკული პოლიტიკური ურთიერთობები 1992-1995წწ.
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა
რეცენზენტი: პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 6 ივლისი, 12:00 სთ,  თსუ  II კორპუსი ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი, 165 ოთახი.

დოქტორანტი: მარიამ ლაზარაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური: ანტისემიტიზმი დიდი დეპრესიის პერიოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი: ასისტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი
დრო/ადგილი: თსუ ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი (მისამართი: თსუ II კორპუსი, ოთახი N 165, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3) 6 ივლისი, პარასკევი, 12:30.

დოქტორანტი ნანა გაგუა
კოლოკვიუმის სათაური:  "სილვია პლათის პოეზია
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ასისტ. პროფ. დავით მაზიაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისი 13:00 სთ.,

დოქტორანტი: ნანა პარინოსი
კოლოკვიუმის სათაური: ეთნიკურ უმცირესობათა  ქალების ადგილი ამერიკულ საზოგადოებაში მე-19-20 საუკუნეებში
სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ., ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი: თეა ჭუმბურიძე, ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 12 ივლისს, 13:00, თსუ ამერიკისმცოდნეობის სს ინსტიტუტი
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:41:05