2020 ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ქეთევან ხარატიშვილი
კოლოკვიუმი: ფემინიზმის კრიტიკა მარგარეტ ეტვუდის რომანში “მხევლის წიგნი”
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი: დოქტორი ქეთი გრძელიძე
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება

დოქტორანტი: ავთანდილ ნადარეიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ფენტეზი, როგორც მსოფლიო ლიტერატურის განუყოფელი ნაწილი (მარტინის, როულინგისა და ტოლკინის ნაწარმოებების მიხედვით)
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთი გრძელიძე
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება

დოქტორანტი: ქეთი ჯმუხაძე
კოლოკვიუმის სათაური: ქალაქი, როგორც მითოსური სივრცე "ულისეში"
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი - პროფ. ირაკლი ცხვედიანი
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება

დოქტორანტი: ელისო სუხიტაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „ბავშვური თამაშების“ სიმბოლური მოტივი ოლბის პიესებში „ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის?“ და „ზოოპარკის ამბავი“  
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: პროფ.  ირაკლი ცხვედიანი
ჩატარების დრო / ადგილი : 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება


დოქტორანტი: თათია შენგელაია
კოლოკვიუმის სათაური: დიდო კართაგენის დედოფალი.
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი:  ასისტენტ პროფ. თამარ გელაშვილი
ატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება


დოქტორანტი: ქეთევან იმედაშვილი
კოლოკვუიმის სათაური: დანაშაულთან და სასჯელთან დაკავშირებული კონცეპტუალური მეტაფორები ქართულსა და ბრიტანულ ინგლისურში
ხელმძღვანელი: თსუ ასოცირებული პროფესორი ნათია ნემსაძე   
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი რუსუდან კავთიაშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 12:00 სთ., ზუმის პლატფორმა 

დოქტორანტი: ჟანა ხელაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „სისხლის სამართლის ტერმინთა სისტემები ქართულსა და ინგლისურ ენებში". 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინა გველესიანი
რეცენზენტი:  ფილოლოგიის დოქტორი  მარიამ ნებიერიძე    
სემინარის ჩატარების დრო და ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 14:00 (ზუმი)  

დოქტორანტი: სუზი ცერცვაძე
კოლოკვიუმის სათაური: სასტუმროს რეკლამის ზოგიერთი პრაგმატიკული მახასიათებელი’,
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ნინო დარასელია
რეცენზენტი:  ვალერია ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 14 ივლისი;  12.00 საათი;  ზუმის ფორმატით

დოქტორანტი : თათია სიბაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „90-იანი წლების "ახალი თეატრის" ტენდენციები და მისი  ნიშნები სარა კეინისა და მარკ რეივენჰილის პიესებში
ხელმძღვანელი : ასოც. პროფ. დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი : ასისტენტ-პროფესორი, თამარ გელაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 10:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ. საპროფესორო 

დოქტორანტი: ნინო კურატიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „ირონია და სარკაზმი როგორც რიტორიკული ინსტრუმენტი იუმორისტულ დისკურსში“
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ია მირაზანაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი;  12.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: სოფიკო გვრიტიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: „ ლინგვო-პრაგმატიკულ მარკერთა ანალიზი სამართლებრივ  დისკურსში“
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ნინო კვანტალიანი, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი;  12.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: ტატა თევზაძე
კოლოკვიუმის სათაური: „კულტურული სემიოტიკის პრობლემატიკა“
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: თამარ ნაჭყებია, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო /ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 12.00  თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: ელენე ხუსკივაძე
კოლოკვიუმის სათაური:  ლექსიკონის გამოყენების უნარ-ჩვევების განვითარება ინგლისური ენის შემსწავლელებში (პოლისემია, კონვერსია)
ხელმძღვანელი: პროფ. თინათინ მარგალიტაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი მაია ქავთარია
დრო/ადგილი: 2020 წლის  10 თებერვალი, 12.00, თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 319

დოქტორანტი: მარიამ ზედელაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ლიტერატურული პერსონაჟის პორტრეტის ტიპოლოგიისათვის
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო დარასელია
რეცენზენტი: მარიამ ნებიერიძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 6 თებერვალი;  11.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: ნინო რახრახაძე
კოლოკვიუმის სათაური:ტიპოგრაფიის სემიოტიკა ინგლისურენოვან კინოაფიშაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო დარასელია
რეცენზენტი:  ვალერია ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 6 თებერვალი;  11.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: ნათია ზარდიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ემოციის შესწავლის პრობლემატიკა და ფრეიმის თეორია როგორც  კვლევის  ანალიტიკური ჩარჩო
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ნინო ჯოჯუა,ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 4 თებერვალი; 13.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: თეონა სამხარაძე
კოლოკვიუმის სათაური: წარმართული ღმერთების პანთეონი გერმანიკულ და ქართველურ მითოლოგიაში  (კულტურულ -სემანტიკური კვლევა)
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ინგა ჟღენტი, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 4 თებერვალი; 13.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: ნაზი ირიცპუხოვა
კოლოკვიუმის სათაური: კონცეპტუალური მეტაფორის  თეორიის ზოგადი პრობლემატიკა: ზოგადი მიმოხილვა
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: რუსუდან ჯაფარიძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 30 იანვარი;  11.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: სოფიო თოთიბაძე
კოლოკვიუმის სათაური: ევროპული ზღაპრის სოციოლინგვისტური ანალიზი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან დოლიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ვალერია ფურცელაძე
დრო და ადგილი: 2020 წლის 9 იანვარი, 13.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-24 11:13:47