2019 ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია)

დოქტორანტი - მაია ოთიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური:  „მეტაფორის როლი ქართულ, ამერიკულ და ფრანგულ პოლიტიკურ დისკურსში“
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი:  ფილ. დოქტორი ინგა ტყემალაძე    
დრო/ადგილი:  2019 წლის 31 იანვარი, 11: 30  სთ., თსუ მეხუთე კორპ.,  226 აუდიტ.

დოქტორანტი: სალომე დავითულიანი
კოლოკვიუმის სათაური: „წარსული და აწმყო რეალობა ჰაროლდ პინტერის პიესაში „მტვერი მტრადვე მიიქცევი (Ashes to Ashes)“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო

დოქტორანტი: ეთერ შავრეშიანი
კოლოკვიუმის სათაური: „კომედიისა და პაროდიის ცნება აირის მერდოკის რომანში "მშვენიერება და გულისხმიერება"
ხელმძღვანელი:  პროფესორი მანანა გელაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ქეთი გრძელიძე
დრო/ადგილი: 14.02.2019,  11:00 საათი, თსუ V კორპუსი, საპროფესორო 

დოქტორანტი:  თინათინ დადიანიძე
კოლოკვიუმის სათაური:გეი მამაკაცთა მეტყველების შეპირისიპირებითი კვლევა  (ინგლისური და ქართული ენების მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი ლერა ფურცელაძე
2019 წლის 28 თებერვალი, 11 საათი, თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ 226

დოქტორანტი:  სოფიო თოთიბაძე
კოლოკვიუმის სათაური:ზღაპარი და გენდერული როლები სოციოლინგვისტურ ჭრილში
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. რუსუდან დოლიძე
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი ვალერია ფურცელაძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 8 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ Vკორპ., 226 აუდ

დოქტორანტი:  ნანიკო გილაური
კოლოკვიუმის სათაური: პოლიტიკური დისკურსის პრობლემატიკის ზოგადი მიმოხილვა
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი მარიამ ნებიერიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 15 ივლისი, 12:00  სთ., თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ 226

დოქტორანტი:  მარი ხუხუნაიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: (არა)თავაზიანობის თეორიის თანამედროვე პრობლემატიკა
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. რუსუდან დოლიძე
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი მაია ქანთარია
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 30 ივლისი, 12:00  საათი, თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ 226
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-25 11:32:18