2019 ფილოლოგია (ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: მარიკა ჭითანავა
კოლოქვიუმის სათაური: წმ. მარკოზ მახარებლის ლიტურგიის შედარებითი და ლიტურგიკული ანალიზი
ხელმძღვანელი: პროფ.  თინა დოლიძე
რეცენზენტი: დეკანოზი ბიძინა გუნია
ჩატარების დრო/ადგილი: 26/072019  12:00 სთ, თსუ მერვე კორპუსი, 220-ე აუდიტორია
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-18 18:05:38