2019 ფილოლოგია (თეორიული და გამოყენ. ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: ნათია კენჭიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: ქართული მჭევრმეტყველების ვებკორპუსის შექმნის სამუშაოები
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თინათინ ბოლქვაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, მარინე ბერიძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 იანვარს, 14:00 საათზე, თსუ I კორპუსის 201-ე აუდიტორიაში
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-15 15:48:08