2020 ფილოლოგია (თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნ.)

დოქტორნტი: მარიამ ნავაძე
კოლოკვიუმის სათაური: " აკუსტიკურ - ფონეტიკური კვლევის მეთოდოლოგია "
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მარინე ივანიშვილი და ასოც.პროფ. ივანე ლეჟავა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი
დრო / ადგილი : 2020 წლის 24 ივლისი , 1 1 :00 სთ , Zoom- ის პლატფორმა ( https://us04web.zoom.us/j/2357384593?pwd=L3lmdnBuMDFoQzQ0bjJ3NnIvcXl1QT09 )


დოქტორანტი: მარიამ მათიაშვილი
კოლოკვუიმის სათაური:  არგუმენტაციის ლინგვისტური ანალიზი და ანოტირების სქემა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეთერ სოსელია
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, ანა ჩუტკერაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 12:30 საათი, თსუ მე-8 კორპ., აუდიტ. 226
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-07 17:55:46