2018 ფილოლოგია - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

დოქტორანტი: მაკა თეთრაძე
კოლოკვიუმის სათაური: ლეზგიურ აფიქსთა ფონემური შედგენილობა და განაწილების თავისებურებანი
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე, აკად. წ. კ. ვაჟა შენგელია
რეცენზენტი: მოწვეული პროფ. ლ. აზმაიფარაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 14 თებერვალი, 12:00 სთ., თსუ არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი ჭავჭავაძის N19

დოქტორანტი: ევგენია ქურთიშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: პრევერბთა სემანტიკურ-მორფოლოგიური თავისებურებანი დარგუულ ენაში (დიასისტემების მიხედვით)
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე
რეცენზენტი: პროფ. ნოდარ არდოტელი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 14 თებერვალი 14:00 საათი არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:14:29