2019 ფილოლოგია (შედარებითი ლიტმცოდ.)

დოქტორანტი: თინათის თვალჭრელიძე
კოლოკვიუმის სათაური: ”ჯემალ ქარჩხაძის ტექსტების ჰერმენევტიკული კვლევები“
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი კონსტანტინე ბრეგაძე
დრო/ადგილი: 25.02.2019, 13:00 სთ., თსუ ლიტერატურის ინსტიტუტი

დოქტორანტი: სალომე პატარიძე
კოლოკვიუმის სათაური: ”გენდერზე ორიენტირებული თხრობის თეორია და ნარატოლოგია ლირიკაში“
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი თამარ ლომიძე
დრო/ადგილი: 25.02.2019, 13:00 სთ., თსუ ლიტერატურის ინსტიტუტი

დოქტორანტი: თეა თალაკვაძე
კოლოკვიუმის სათაური: „90-იანი წლების გარდატეხა ქართულ ლიტერატურაში“
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი ლევან ბრეგაძე
დრო/ადგილი: 25.02.2019, 13:00 სთ., თსუ ლიტერატურის ინსტიტუტი
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-18 18:36:47