2019 ფილოლოგია (თარგმან მცოდნეობა)

დოქტორანტი: თინათინ სიხარულიძე
კოლოკვიუმის სათაური: ბაირონი XIX საუკუნის ქართულ პრესის ფურცლებზე.
ხელმძღვანელი: პროფ. ინესა მერაბიშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ლელა ებრალიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 5 ივლისი, 14:00 სთ., თარგმანმცოდნეობის კათედრა, თსუ IV კორპ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-03 10:22:34