2020 რუსეთისმცოდენობა

დოქტორანტი: თამთა თხელიძე
კოლოკვუიმის სათაური:  სტალინი და სტალინიზმი: ისტორიის გაყალბება - ზეპირი განხილვა/პრეზენტაცია.
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისს, 19 საათი, ZUUM ID: 777 704 7407  PASSWORD: 283415  
გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-27 12:31:01