2019 ამერიკისმცოდნეობა

დოქტორანტი: მარიამ ლაზარაშვილი
კოლოქვიუმის  სათაური: ანტისემიტიზმის გავლენა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ფორმირებაზე  ევროპელი ებრაელი ლტოლვილების მიმართ (მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი)
ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი:ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 18 თებერვალი, 14:00 სთ,  თსუ  I კორპუსი, 201 ოთახი

დოქტორანტი: ანა მოსაშვილი
კოლოქვიუმის სათაური: ქართულ-ამერიკული პოლიტიკური ურთიერთობები 1996-1999წწ.
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა
რეცენზენტი: პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 18 თებერვალი, 12:30 სთ,  თსუ  I კორპუსი, 201 ოთახი.

დოქტორანტი: მარიამ ხატიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: სახალხო დიპლომატია, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი
ხელმძღვანელი: პროფ.ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი: პროფ.მიხეილ ბარნოვი
ჩატარების დრო/ადგილი: 29/06/2019, შაბათი, 12:00 სთ.თსუ ამერიკისმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტი, თსუ II კორპუსი, ოთახი N 165.

დოქტორანტი: მარიამ ხატიაშვილი
კოლოკვიუმის სათაური: რუსეთის რბილი ძალის შეფასება საქართველოში რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ
ხელმძღვანელები: პროფ.ელენე მეძმარიაშვილი და პროფ.ფილიპ სიბი
რეცენზენტი: პროფ.თეიმურაზ პაპასქირი
კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 4 ივლისი, 12:00 სთ., თსუ II კორპუსი, ოთახი N 165.

დოქტორანტი: ნანა გაგუა
კოლოკვიუმის სათაური:ინდივიდი საზოგადოების წინაარმდეგ, სილვია პლათის ზარხუფის მიხედვით.
ხელძღვანელი:  პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 1 აგვისტო, თსუ II კორპუსი, ოთახი N 165,
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-13 13:16:16