2020 ფილოლოგია (კლასიკ. ფილ. ძველაღმ. ფილ.)

დოქტორანტი: მარიამ  ნოზაძე
კოლოკვიუმის სათაური:  "XX-XXI საუკუნეების  ინგლისურენოვან პოეტურ  ადაპტაციებში ჰომეროსის  ეპითეტების  კომპლექსულ ნიშნებად წარმოდგენა"
ხელმძღვანელი: პროფ.  მანანა  ფხაკაძე
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი თეა  დულარიძე 
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 16:00 სთ., ზუმის პლატფორმა 

დოქტორანტი: ნიკოლოზ შამუგია
კოლოკვიუმის სათაური:  "კენტავრთა  მოდგმის დაბადება"
ხელმძღვანელი: პროფ. რუსუდან ცანავა
რეცენზენტი პროფ. ეკა კობახიძე
ჩატარების დრო/ადგილი:  2020 წლის  27 ივლისი, 16:00 სთ

დოქტორანტი: ნიკოლოზ  შამუგია
კოლოკვიუმის  სათაური: "თესალიური  კენტავრომაქია კაენევსის  მონაწილეობით"
ხელმძღვანელი: პროფ. რუსუდან ცანავა
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი გიორგი უგულავა
ჩატარების დრო/ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 15:00 სთ., ზუმის პლატფორმა 

დოქტორანტი: ანა ჟორჟოლიანი
კოლოკვიუმის სათაური: ანტიკური ტრაგედია - იდეოლოგიური სახელმწიფო აპარატი
ხელმძღვანელი: პროფესორი ლევან გორდეზიანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მარიკა გერსამია
ადგილი/დრო: 2020 წლის 10 თებერვალი, თსუ მე-2 კორპ., 221 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინო მღებრიშვილი 
კოლოკვიუმის სათაური: "მიქაელ საბაწმინდელის წამებაში" მოხსენიებული აბუკურას საკითხისათვის" 
ხელმძღვანელები: პროფ. თ. დოლიძე, ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი მაგდა მჭედლიძე 
რეცენზენტი: დავით შენგელია, ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი 
დრო/ ადგილი: 2020 წლის 15 იანვარი, 12:00 სთ., თსუ VIII კორპუსი, ოთახი 221
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-03 11:40:51