2020 ფილოლოგია (სლავური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: სალომე ბედუკაძე
კოლოკვიუმის სათაური: ,,ბორის პასტერნაკის ქართველ ადრესატებთან მიმოწერა - მისი მსოფლხედვის ეპისტოლური ვერსია"  
თემის ხელმძღვანელი:  პროფ. მარია   ფილინა
ოპონენტი: ასოც. პროფ. მაია თუხარელი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2010 წლის 16 ივლისი, 17:00 სთ.
https://us04web.zoom.us/j/76778329530?pwd=bTVLMkdNZ0RsVE92eW1SdWVZOWl1UT09

Meeting ID: 767 7832 9530
Password: 4mz7PL
გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-10 21:59:07