2019 ფილოლოგია (ქართული ბიბლიის ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ნინო კვირიკაშვილი 
კოლოკვიუმის  სათაური:  პარონომაზიული კონსტუქციები მცირე წინასწამეტყველთა წიგნების ქართულ თარგმანებსა და სემიტურენოვან ბიბლიაში
ხელმძღვანელები:  დარეჯან თვალთვაძე, თსუ პროფესორი;  რეუვენ ენოხი - არიელის უნივერსიტეტის პროფ. (ისრაელი);
რეცენზენტი -  მამუკა ბუცხრიკიძე თსუ ასოც. პროფესორი.
დრო/ადგილი: 2019 წლის 1 აგვისტო,  13:00 სთ,  თსუ  VIII კორპუსის   216-ე აუდიტორია.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-29 15:27:40