2019 ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ჯულია ბენიძე
კოლოკვიუმი: "XII-XIII საუკუნეების მიჯნაზე წარჩინებულ საგვარეულოთა დაკვეთით შესრულებული ოთხთავები და მათი მხატვრული გაფორმება"
ხელმძღვანელი: ზაზა სხირტლაძე
რეცენზენტი: იზოლდა ჭიჭინაძე
თარიღი: 24 იანვარი, 2019 წელი
მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის 13, თსუ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 210, 11:00 საათი.

დოქტორანტი: ირმა მამასახლისი
კოლოკვიუმის სათაური: ერთაწმინდის წმ. ევსტათე პლაკიდას სახელობის ტაძრის მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამა
ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე
რეცენზენტი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ასმათ ოქროპირიძე
ჩატარები დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 ნოემბერი 17:00 სთ. თსუ-ს VIII კორპ. აუდიტორია 210
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-22 10:45:19