2020 ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ირმა მამასახლისი
კოლოკვიუმის სათაური: პოსტბიზანტიური მხატვრობის სტილური ტენდენციები ერთაწმინდის წმ. ევსტათეს სახელობის ეკლესიის მოხატულობაში
ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე, თანახელმძღვანელი:  ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი მარიამ დიდებულიძე
რეცენზენტი: ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იზოლდა ჭიჭინაძე 
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 28 ივლისი 10 საათი, ზუმის პლატფორმა

გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-26 00:13:09