2018 - კოლოკვიუმები - ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ჯულია ბენიძე
კოლოკვიუმის სათაური: "XII-XIII საუკუნეების მიჯნაზე წარჩინებულ საგვარეულოთა დაკვეთით შესრულებული ოთხთავები და მათი მხატვრული გაფორმება"
ხელმძღვანელი: ზაზა სხირტლაძე
რეცენზენტი: იზოლდა ჭიჭინაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 6 დეკემბერს,  თბილისი, ჭავჭავაძის 13, თსუ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 210, 17:00 საათი.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-12-04 17:32:31