2018 კოლოკვიუმი ფილოლოგია (ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ეკატერინე ქირია
კოლოკვიმის სათაური: გრიგოლ ნოსელის "მამაო ჩუენოს" განმარტება: მიმართვისა და პირველი თხოვნის განმარტება II და III ჰომილიების მიხედვით"
რეცენზენტი: ასისტენტ პროფ. თამარ აფციაური
ხელმძღვანელი:  პროფ. თინა დოლიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 2 ივლისი, 13:00 საათი, თსუ VIII კორპ., აუდიტ. 220.

დოქტორანტი: ევგენია კოტანიდის
კოლოკვიუმის სათაური:   „შეშლილობის ეგზოტიზმი მიხალის კარაღაცისის მოთხრობაში "დაკარგული კუნძული"
ხელმძღვანელი: მედეა აბულაშვილი
რეცენზენტი: მაკა ქამუშაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 10 ივლისს, 10:00 სთ., თსუ 8 კორპ., ახალბერძნული ფილოლოგიის კათედრა
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-28 12:08:47