გვარი

სახელი

აკადემიური თანამდებობა

კათედრა/მიმართულება/დეპარტამენტი

აბულაძე

ვალერიანი

ასისტენტ-პროფესორი

სამედიცინო რადიოლოგიის  და ენდოსკოპიის  კათედრა

აბუთიძე

აკაკი

ასისტენტ-პროფესორი

ინფექციურ დაავადებათა კათედრა

ბარბაქაძე

ირინა

ასისტენტ-პროფესორი

 სტომატოლოგიის დეპარტამენტი, თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა

გაბუნია

ნინო

ასისტენტ-პროფესორი

უროლოგიის   კათედრა

გიუაშვილი

შალვა

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის კათედრა :

კირვალიძე

ია

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ანატომიის ადა ოპერაციული ქირურგიის კათედრა

ლომიძე

თამარი

ასისტენტ-პროფესორი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრა

ჭიპაშვილი

მარიამი

ასისტენტ-პროფესორი

ფარმაკოლოგიის  კათედრა

ჯანგავაძე

მიხეილი

ასისტენტ-პროფესორი

პათოლოგიისა და სასამართლო მედიცინის  კათედრა

აბაშიძე

რუსუდანი

ასისტენტ-პროფესორი

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

ბარბაქაძე

ლიუდმილა

ასისტენტ-პროფესორი

მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის  კათედრა

ბერაია

მერაბი

ასისტენტ-პროფესორი

სამედიცინო რადიოლოგიისა და ენდოსკოპიის კათედრა

ბოჭორიშვილი

ინგა

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების კათედრა

გაგუა

ირინე

ასისტენტ-პროფესორი

ონკოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის კათედრა

გოიშვილი

ნანა

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა

დოლიძე

ნინო

ასისტენტ-პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

ელისაბედაშვილი

გიორგი

ასისტენტ-პროფესორი

ზოგადი ქირურგიის კათედრა

კენჭაძე

ვაჟა

ასისტენტ-პროფესორი

ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის  კათედრა

კიკალიშვილი

თამარი

ასისტენტ-პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

ლურსმანაშვილი

გია

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

მამამთავრიშვილი

გრიგოლი

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

მგელიაშვილი

თეიმურაზი

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

ნემსაძე

თამარ

ასისტენტ-პროფესორი

ყბა-სახის ქირურგიის კათედრა

საათაშვილი

გიორგი

ასისტენტ-პროფესორი

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრა

სუპატაშვილი

თინათინი

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების კათედრა

ქურდაძე

ეკა

ასისტენტ-პროფესორი

გადაუდებელი ქირურგიისა და კრიტიკული მედიცინის კათედრა

წვერავა

მიხეილი

ასისტენტ-პროფესორი

შინაგან დაავადებათა  კათედრა

ხეროდინაშვილი

გიორგი

ასისტენტ-პროფესორი

კლინიკური ქირურგიის  კათედრა

ხუტაშვილი

ვლადიმერი

ასისტენტ-პროფესორი

ორთოპედიული სტომატოლოგიისა და იმპლანტოლოგიის კათედრა