სამედიცინო ეთიკის და ჯანმრთელობის სოციოლოგიის კათედრა

ნინო ჩიხლაძე სრული პროფესორი
მაკა ჯორბენაძე ასოცირებული პროფესორი 

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-19 10:48:46