ოფთალმოლოგიის კათედრა

მიხეილ ომიაძე სრული პროფესორი
ნიკოლოზ ანთელავა ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:06:06