ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრა

ნინო ოკრიბელაშვილი სრული პროფესორი
დავით ზურაბაშვილი ასოცირებული პროფესორი
ვაჟა კენჭაძე ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:12:07