თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრა

ქეთევან კიღურაძე-გოგილაშვილი სრული პროფესორი
ნატალია მანჯავიძე ასოცირებული პროფესორი
ირინა ბარბაქაძე ასისტენტ-პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-19 10:32:43