პედიატრიის კათედრა

რუსუდან ქარსელაძე სრული პროფესორი
ლიანა ჟორჟოლიანი ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ბარაბაძე ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:05:51