ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის კათედრა

თენგიზ ცერცვაძე სრული პროფესორი
ლალი შარვაძე ასოცირებული პროფესორი (ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის მიმართულებით)
მანანა თოდუა ასოცირებული პროფესორი (ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის მიმართულებით)

გამოქვეყნების თარიღი:2018-09-19 11:04:20