ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის კათედრა

რომან შაქარიშვილი სრული პროფესორი
ალექსანდრე ცისკარიძე სრული პროფესორი
ნანა კვირკველია ასოცირებული პროფესორი
დავით გიგინეიშვილი ასოცირებული პროფესორი
თამარ ვაშაძე ასოცირებული პროფესორი
დარეჯან გუგუციძე ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:12:27