საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის კათედრა

პაატა იმნაძე სრული პროფესორი
ნატა ყაზახაშვილი სრული პროფესორი
ნატო ფიცხელაური ასოცირებული პროფესორი
ლაშა ლორია ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან დადიანი ასოცირებული პროფესორი
შოთა ცანავა ასოცირებული პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:09:16