კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კათედრა

დიმიტრი კორძაია სრული პროფესორი
ნოდარ ხოდელი ასოცირებული პროფესორი
ზურაბ ჩხაიძე ასოცირებული  პროფესორი
ია კირვალიძე ასისტენტ-პროფესორი
ნანა გოიშვილი ასისტენტ-პროფესორი
გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 11:29:17