ყბა - სახის ქირურგიის კათედრა

გიორგი მენაბდე სრული პროფესორი
მამუკა გოგიბერიძე ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 12:10:15