გადაუდებელი ქირურგიისა და კრიტიკული მედიცინის კათედრა

ზურაბ ჩხაიძე   სრული პროფესორი   
მამუკა ჩხაიძე ასოცირებული პროფესორი
ეკა ქურდაძე  ასისტენტ - პროფესორი

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-19 11:37:43